Những điểm mới và lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp 2024 mà thí sinh cần nắm chắc

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Kế hoạch nhằm thống nhất các giải pháp và tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi để triển khai Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đúng quy chế thi bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan.

Hội nghị sẽ có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; PA03 công an 63 tỉnh/thành phố; Lãnh đạo và lãnh đạo phòng, chuyên viên làm công tác khảo thí của 63 sở Giáo dục và Đào tạo và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được quán triệt về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm 2024 và các điểm mới đáng lưu ý trong quá trình tổ chức Kỳ thi; tập huấn về Hệ thống phần mềm Quản lý thi và đăng ký dự thi trực tuyến cho thí sinh là học sinh lớp 12 trung học phổ thông, năm học 2023-2024.

Hội nghị cũng thảo luận, trao đổi, thống nhất triển khai các giải pháp để tổ chức hiệu quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024.

Theo kế hoạch chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, việc tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho các sở sẽ hoàn thành chậm nhất ngày 18/4.

Tổ chức tập huấn quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi: Hoàn thành chậm nhất 23/4.

Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh lớp 12 năm học 2023-2024 từ 24/4 đến hết 26/4.

Từ 24/4 đến 28/4 sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi.

Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17 giờ ngày 10/5.

Được biết, ngày 12/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Thừa Thiên Huế.

Sau đây là một số điểm mới và những lưu ý của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 theo thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *