BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Họ tên: Thầy Tô Văn Nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học, Thạc sĩ quản lý giáo dục

Trình độ lí luận chính trị: Cao cấp

 

Họ tên: Thầy Lê Minh Hoàng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Trình độ lí luận chính trị: Trung cấp

Họ tên: Thầy Hoàng Nghĩa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý

Trình độ lí luận chính trị: Trung cấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *