THPT Ngọc Tảo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở

🌷 Sáng ngày 11/03/2023, trường THPT Ngọc Tảo đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cấp cơ sở.
🌷 Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn của trường THPT Ngọc Tảo đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn trong nhà trường ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
🌷 Chúng ta hy vọng rằng, BCH Công đoàn trong nhiệm kì mới 2023 – 2028 sẽ phát huy nhiều hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự năng động và sáng tạo của mình. Dưới đây là một số hình ảnh của đại hội:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *