HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

HỘI NGHỊ
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2023 – 2024

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm học 2022 – 2023
và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Vào 7h30 ngày 4 tháng 10 năm 2023
trường THPT Ngọc Tảo đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức
năm học 2023 – 2024.

Tham dự Hội nghị có đầy đủ viên chức, người lao động trường THPT Ngọc Tảo . Đoàn Chủ
tịch gồm 03 đại biểu: Thầy giáo Tô Văn Nhân – Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng; Thầy giáo Lê Minh Hoàng – Phó Bí thư Đảng bộ – Phó Hiệu trưởng; Thầy giáo Đỗ Đăng Khoa – Chủ tịch công đoàn.
Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học
2023 – 2024 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết năm học
2022 – 2023; Tình hình thực hiện các Nghị quyết năm học 2022 – 2023, phương hướng
nhiệm vụ năm học 2023 – 2024; Điều chỉnh, bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ; Thông qua
báo cáo thu, chi tài chính năm học 2022– 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân
dân năm học 2022 – 2023, chương trình hoạt động năm học 2023– 2024 và bầu Ban thanh
tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025. Dưới đây lag một số hình ảnh của Hội nghị:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *