Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023.

Vào ngày chủ nhật (19-3-2023) tới, 5 cơ quan gồm Báo Tuổi Trẻ (chủ trì), Vụ Giáo dục
đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội
phối hợp tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2023.
Thời gian tổ chức: Từ 7h00 – 14h00
Địa điểm: khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội (đi cổng Trần Đại Nghĩa hoặc Giải
Phóng)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *