Công văn số 4543/SGDĐT -QLT về hướng dẫn công tác chuyển trường của học sinh THPT, chuyển trường và tuyển bổ sung học sinh vào lớp chuyên, lớp song bằng đợt đầu học kỳ II năm học 2023-2024 ( gọi tắt là Công văn 4543)

Tải Mẫu đơn xi chuyển trường tại đây: 1. mẫu đơn xin chuyển trường_PT_2018

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *